Support
The matrix nanotec
02-9032838,088-8828499,085-4888281
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

วิธีการชำระเงิน

The matrix nanotec

 เลขที่บัญชี
7262818386
 ชื่อธนาคาร
กสิกรไทย
 ชื่อบัญชี
ชุนไท้ แซ่หวัง
 ชนิดบัญชี
ออมทรัพย์
 สาขาของธนาคาร
เดอะมอลล์งามวงศ์วาน

เมื่อท่านโอนเงินค่าสินค้าแล้วกรุณาโทรแจ้งที่บริษัท หรือ คุณ ไท้ โดยตรง 088-8828499ขอบคุณครับ

กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าทางบริษัทจะแจ้งว่าได้รับเงินค่าสินค้าแล้วนะครับ 

Tel: 02-9032838,088-8828499,085-4888281| Email: Ch-tai@hotmail.com,printer_nanotec@hotmail.co.th